19 Temmuz 2012 Perşembe

16 yıllık VIP koltuk ve Batı 3-4 localarının Deniz Yatırım'a devriyle ilgili açıklama

Açıklama
09.02.2012 17:14

9.2.2012 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında yapılan müzakere ve oylama neticesinde;
21.12.2011'de 162 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında "Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin("Kulüp")intifa hakkına sahip olduğu Türk Telekom Arena stadının, VIP koltuk ve Batı-3 Loca pazarlama hakları ve gelirlerinin 2014-2030 yıllarına ilişkin kısmının, Kulüpten  devir alınması" konusunda alınan kararın,2.nci maddesine istinaden, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Deniz Yatırım")tarafından hazırlanıp sunulan, 31 Ocak 2012 tarihli, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena VIP Koltuk ve Batı 3- Batı-4 Loca Gelirleri Değer Tespit Raporu("Değerleme Raporu"), yönetim kurulumuzda tartışılmış ve görüşülmüştür.
Buna göre;
1. Kulübün intifa hakkına sahip olduğu Türk Telekom Arena stadının 2014-2030 yıllar arası VIP koltuk, Batı-3 Loca ve Batı-4 Loca pazarlama hakları ve gelirlerinin devri için Kulüp ile hazırlanmış olan devir sözleşmesi'nin imzalanmasına ve yürürlüğe girmesine,
2. Seri:IV, Tebliğ No.41 nolu tebliğin 4 üncü maddesi gereği Deniz Yatırımdan alınmış olan değerleme raporunun aynen onaylanmasına, adil ve makul olduğu Değerleme Raporunda belirtilmiş olan devir iş ve işlemlerinin bu doğrultuda sonuçlandırılmasına, devir bedeli olarak işbu Değerleme Raporunda belirlenmiş olan 125.2 Milyon ABD Doları karşılığı 218.436.440 TL'nin (9 Şubat 2012 tarihinde saat 15.30'da TC Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kuruyla)  esas alınmasına,
3. Değerleme raporu ve bunu onaylayan işbu kararımızın ve devir işleminin sonuçlandırıldığına dair bilginin, Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, borsa bülteninde ilan edilmek üzere kamuya duyurulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
 
  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY
09.02.2012 17:14:20
 

ANTİBUKALEMUNSPOR Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger